Despre noi

Despre asociatia Orfanii 2003

Asociaţia Orfanii 2003,este o asociaţie nonguvernamentală, nonpolitică şi nonprofit, înfiinţată pe data de 02. 12. 2003 în baza O.G. 26/2000 având drept scop urmărirea şi satisfacerea nevoilor fundamentale ale minorilor şi persoanelor cu handicap cu predilecţie a celor aflaţi în situaţii de risc social. Principalele obiective urmărite de Asociaţia Orfanii 2003 în vederea atingerii scopului propus sunt: • Acordarea de asistenţă socială persoanelor aflate în situaţie de dificultate; • Îndrumarea şi asistarea persoanelor defavorizate social.

Experienţa asociaţiei în domeniul serviciilor de asistenţă socială: Proiecte derulate de Asociaţia Orfanii 2003:

A. Titlul proiectului: Centrul Social de zi “ Copiii de lângă noi”.


Beneficiarii proiectului sunt copii de clase I-IV proveniţi din familii cu situatie financiara precara, sau dezorganizate, cu risc mare de abandon şcolar sau familial. Este un serviciu ce are ca scop protectia copilului a carei misiune este de a prevenii abandonul si instituationalizarea, prin asigurarea pe timpul liber a unor activitati de ingrijire, educatie, orientare scolara, consiliere psihologica pentru depasirea unor situatii, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, educare, supraveghere, acoperirea carentelor existente.

Se urmareste menţinerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. Activitatile centrului se contureaza tinandu-se cont de programa scolara, permanent se fac donatii cu rechizite, materiale necesare pentru derularea activitatilor educationale si pentru frecventarea orelor de curs.

Activitatile Centrului de zi:

1. Se asigura supravegherea minorilor,pe toate planurile,pe parcusul programului;

2. Servirea unei mese calde, a unor gustari in timpul programului;

3. Pregatirea temelor cu un cadru didactic;

4. Consiliere sociala, psihologica;

5. Manifestari culturale, vizite, excursii;

6. Ajutor material si financiar in functie de nevoile depistate;

7. Jocuri educative pe calculator;

8. Acordari de donatii sprijin financiar si material.

B. Titlul proiectului: Sprijin pentru viaţa de zi cu zi..


Proiectul reprezinta un sprijin oferit familiilor, tinerilor si copiilor aflati in dificultate. Serviciile sociale sunt acordate astfel incat beneficiarii programului sa depaseasca situatia de dificultate, participare si dezvoltare, asigurarea de sanse egale in accesul la servicii sociale si furnizarea acestora fara niciun fel de discriminare.

Serviciile sociale sunt adaptate nevoilor beneficiarilor,satisfacerea nevoilor de baza: hrana corespunzatoare, medicamentaţie conform recomandărilor medicale, sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu spitalizarea atat in tara cat si strainatate, sprijin fnanciar pentru efectuarea sedintelor de recuperare, etc.

Principalele categorii de persoane identificate ca grupuri tinta al programului: „ Sprijin pentru viata de zi cu zi”, privesc copii, tinerii in dificultate, copiii cu dizabilitati, persoanele si familiile fara venituri:

- Copiii aflaţi la risc de separare a parintilor – din aceasta categorie fac parte si copiii din familii aflate in situaţie de criza: lipsa unei locuinte, pierderea veniturilor.

- Copiii cu dizabilitati – din aceasta categorie fac parte copiii incadrati intr-un grad de handicap , copiii din invatamantul special si cei integrati in invatamantul de masa, precum si familiile acestora sau reprezentantii legali:

- Tineri aflati in dificultate: imposibilitatea de a urma o forma de invatamant, probleme de sănătate etc.

Personalul Asociaţiei care de ocupă de desfăşurarea proiectelor.


- Director: Manole Mihai

- Asistent social: Livia Zmaranda

- Psiholog: Marinescu Anca

- Voluntari.